Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2020r.
Stopa bezrobocia w grudniu 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontynuacja realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w 2018 r. projektu pt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I . Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę