Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontynuacja realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w 2018 r. projektu pt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I . Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

adres: ul. Objazdowa 4 98-100 Łask
telefon: 43 675 17 20
fax: +48 43 675 17 40
e-mail: lola@praca.gov.pl
NIP: 831-10-27-577
REGON: 731581206

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP :
/puplask/Skrytka ESP
Link do skrytki
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/puplask
 

Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00


Adresy mailowe do poszczególnych działów:

rejestracja@puplask.pl
doradcy.zawodowi@puplask.pl
oferty.pracy@puplask.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę