Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontynuacja realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w 2018 r. projektu pt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I . Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę