Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Projekt realizowany był w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2021 r.

Projekt realizowany był w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2019 r.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę