Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


 • Nabór wniosków na wyposażenie PFRON

  WYPOSAŻENIE - PFRON   Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o   PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   w ramach środków PFRON   Ww. wnioski można składać w wersji...

 • Nabór wniosków na dotacje PFRON

  DOTACJE PFRON   Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski   OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ   w ramach środków PFRON   ...

 • Nabór wniosków na staże FP

  STAŻE   Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Funduszu Pracy W pierwszej kolejności do realizacji skierowane zostaną wnioski Organizatorów, którzy złożą deklarację...

 • Nabór wniosków na staże RPO

  STAŻE  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 10.05.2021 r. do 14.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (VI)"   Projekt skierowany jest do...

 • Nabór wniosków na jednorazową dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

  DOTACJE Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 10.05.2021 r. do 21.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (V)" Projekt...

 • Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

    BON NA ZASIEDLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 10.05.2021 r. do 21.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o: przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim...

 • Nabór wniosków na bony stażowe i szkoleniowe z funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 10.05.2021 r. do 21.05.2021 r. będą przyjmowane wnioski na: *  BON STAŻOWY *  BON SZKOLENIOWY dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia w ramach Funduszu Pracy   Ww. wnioski można składać w wersji papierowej wysłanej pocztą tradycyjną lub...

 • Nabór wniosków na PRACE INTERWENCYJNE w ramach Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 10.05.2021 r. do 21.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski na PRACE INTERWENCYJNE w ramach Funduszu Pracy   W pierwszej kolejności do realizacji skierowane zostaną wnioski Organizatorów, którzy złożą deklarację zatrudnienia bezrobotnego min.3...

 • Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

    BON NA ZASIEDLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 26.04.2021 r. do 07.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o: przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (V)" ...

 • Nabór wniosków na PRACE INTERWENCYJNE w ramach Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 26.04.2021 r. do 07.05.2021 r.  będą przyjmowane wnioski na PRACE INTERWENCYJNE w ramach Funduszu Pracy   W pierwszej kolejności do realizacji skierowane zostaną wnioski Organizatorów, którzy złożą deklarację zatrudnienia bezrobotnego min.3...

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontynuacja realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku w 2018 r. projektu pt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I . Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

adres: ul. Objazdowa 4 98-100 Łask
telefon: 43 675 17 20
fax: +48 43 675 17 40
e-mail: lola@praca.gov.pl
NIP: 831-10-27-577
REGON: 731581206

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP :
/puplask/Skrytka ESP
Link do skrytki
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/puplask
 

Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00


Adresy mailowe do poszczególnych działów:

rejestracja@puplask.pl
doradcy.zawodowi@puplask.pl
oferty.pracy@puplask.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę