Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Nabór wniosków na staże PO WER

  PUP w Łasku informuje, że od dnia 16.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

 • Nabór wniosków na bon na zasiedlenie PO WER

  PUP w Łasku informuje, że od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE dla osób do 30. roku życia w ramach projektu POWER

 • Nabór wniosków na bony

  PUP w Łasku informuje, że od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski na BON SZKOLENIOWY i BON STAŻOWY dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia w ramach Funduszu Pracy

 • Nabór wniosków na dotacje PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 09.05.2022 r. do dnia 20.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski osób niepełnosprawnych na dotacje w ramach PFRON

 • Nabór wniosków na dotacje PO WER

  PUP w Łasku informuje, że od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu EFS

 • Nabór wniosków na Prace interwencyjne

  PUP w Łasku informuje, że od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski na PRACE INTERWENCYJNE w ramach Funduszu Pracy

 • Nabór wniosków na staże RPO WŁ

  PUP w Łasku informuje, że od dnia 09.05.2022 r. do 13.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ

 • Nabór wniosków na wyposażenie

  PUP w Łasku informuje, że od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu zaprasza osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika   (nie dłużej niż 6 miesięcy) oraz osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika na spotkanie informacyjne  dotyczące...

 • Nabór wniosków na wyposażenie

  PUP w Łasku informuje, że od 25.04.2022 r. do 06.05.2022 r. będą przyjmowane wnioski o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Projekt realizowany był w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2021 r.

Projekt realizowany był w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2019 r.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

adres: ul. Objazdowa 4 98-100 Łask
telefon: 43 675 17 20
fax: +48 43 675 17 40
e-mail: lola@praca.gov.pl
NIP: 831-10-27-577
REGON: 731581206

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP :
/puplask/Skrytka ESP
Link do skrytki
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/puplask
 

Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00


Adresy mailowe do poszczególnych działów:

rejestracja@puplask.pl
doradcy.zawodowi@puplask.pl
oferty.pracy@puplask.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę